Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2014

domkaaa
4830 783e 500
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaczoo czoo
domkaaa
Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym. Ale od czasu do czasu bywasz prawdziwą pizdą.
— Kill Bill

October 13 2014

domkaaa
nie umiem cię pocieszyć kiedy patrzysz w przeszłość
ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć w deszczu z tobą
— płomień 81 . trudno mnie kochać
domkaaa
Jesteś niezastąpiona, wiesz? Mam wielkie szczęście.
— 13.10.2014
Reposted fromnotforgetme notforgetme

October 11 2014

domkaaa
Jeśli miłość jest człowiekiem, chodzi mi o Ciebie.
— Bisz-Pekro - Raj tuż za rogiem
Reposted fromeRAPe eRAPe viawyliczanka wyliczanka

October 09 2014

domkaaa
Bo lepiej zatęsknić za drugim człowiekiem będąc z dala od niego, niż leżąc tuż obok...
— Malvina Pe.
Reposted fromDominique7 Dominique7 viaxannabelle xannabelle
domkaaa
2760 90ea
odpadłam, szkoda
Reposted frompolciak polciak viaxannabelle xannabelle

October 06 2014

domkaaa
8306 d1c9 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaxannabelle xannabelle
domkaaa
Związki bez miłości, miłości bez związków
Reposted fromscorpix scorpix viaxannabelle xannabelle
domkaaa
7066 ea82 500
moja obecna miłość i towarzysz na chłodne wieczory
domkaaa
Spójrz na księżyc.
domkaaa
Czasem się zastanawiam czy na pewno dobrze robię
Reposted fromjoda joda
domkaaa
A może to własnie na tym polega, że musisz przestać go kochać żeby jemu zaczęło zależeć? 
— ^

October 02 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl